Mazouttank neutraliseren & mazouttank opvullen

Een mazouttank opvullen of een mazouttank neutraliseren kan maar eerst plaatsvinden nadat deze eerst werd geledigd en gereinigd.

Conform de Vlarem wetgeving moet een ondergrondse stookolietank bij definitieve
buitengebruik stelling, al dan niet omwille van lekken, worden geledigd en gereinigd.

Daarna dient de volledige opslaginstallatie te worden verwijderd. Bij onmogelijkheid om de mazouttank te verwijderen, (bouwkundig, nutsleidingen…) wordt de tank na reiniging gevuld met een inert materiaal.

Mazouttank opvullen of neutraliseren met zand.

Wilt u uw mazouttank opvullen of neutraliseren dan opteren wij voor zand. Niet enkel de kop !! Zodoende zit er overal evenveel gewicht in uw tank. Dit om verzakkingen, door bijvoorbeeld wegroesten van de stookolietank of het naar bovenkomen van de mazouttank te vermijden. Zand is dan ook een natuurlijk product.

Mazouttank opvullen of mazouttank neutraliseren wordt ook buitengebruik stellen genoemd.

Prijs voor mazouttank te neutraliseren of om op te vullen

De prijs voor opvullen of neutraliseren mazouttank is afhankelijk van :

– afstand tussen de stookolietank en straatkant ;
– de inhoud van de mazouttank ;
– waar de tank zich bevindt : in de tuin, enkel bereikbaar via woning, garage, veranda…

Wettelijke attesten voor opvullen & neutraliseren

Na de werkzaamheden stelt de erkende tanktechnicus een conformiteitsattest op. Dit attest vermeldt de naam en erkenningsnummer.

Yvo Dierckx beschikt over de nodige vergunningen om u de wettelijke attesten
af te leveren.