mazouttank saneren
mazouttank reinigen
mazouttank verwijderen

Mazouttank verwijderen

Mazouttank verwijderen? We beginnen eerst met reinigen van uw mazouttank en dan gaan we kijken hoe we de tank best kunnen saneren of opvullen. Indien mogelijk gaan we de mazouttank verwijderen, zo niet gaan we de stookolietank neutraliseren.

Steeds kom ik vrijblijvend en kosteloos naar de stookolietank kijken om de werken met u te bespreken. Indien er risico’s zijn kan de mazouttank opgevuld worden met zand.

Lees hieronder hoe wij te werk gaan.

Ondergrondse mazouttank verwijderen

Een ondergrondse mazouttank verwijderen of saneren is afhankelijk van de ligging van de tank:

– Nutsleidingen en kabels rond of over de tank.
– Is het bouwkundig verantwoord zoals afstand tussen mazouttank en woning.
– Ligt de stookolietank vooraan of achteraan, is er voldoende ruimte rond de woning.
– Bevinden er zich putten in de nabijheid van de mazouttank…

Na het ledigen en reinigen wordt de ondergrondse mazouttank losgegraven en verwijderd of gesaneerd. Indien men niet met zekerheid kan zeggen of er nutsleidingen en dergelijke in de omgeving van de stookolietank liggen wordt er rond de tank manueel gegraven. Nadien kan er eventueel verder gewerkt worden met een graafkraan.

Is het niet mogelijk om met een kraan te werken wordt de tank volledig met de hand losgegraven (muurtje rond voortuin). De vrachtwagen is voorzien van een grijpkraan met een lengte van ongeveer 7 meter.

De stookolietank wordt afgevoerd naar een erkend schrootverwerker met reinigingsattest. Deze mogen enkel tanks aanvaarden voor zover ze leeg zijn en correct werden gereinigd.

Na het verwijderen en saneren van de mazouttank is het mogelijk om de ontstane leegte op te vullen met grond, stabilisé, zand… (met bewijs van afhaling.)

Bovengrondse mazouttank verwijderen of saneren

Een keldertank wordt aanzien als een bovengrondse mazouttank. Een bovengrondse mazouttank verwijderen of saneren vindt plaats na lediging en reiniging. De mazouttank wordt in stukken geknipt en verwijderd.

Soms bestaat de mogelijkheid om een mazouttank in zijn geheel te verwijderen of saneren.

Volgens de Vlarem wetgeving moeten bovengrondse mazouttanks met een inhoud
van 6000L enkel geledigd worden. Wij raden aan om de mazouttank ook te reinigen. Later bij een eventuele verkoop van de woning kan de kandidaat koper vragen naar een reinigingsattest. De milieu-wetgeving verandert steeds !

Wilt u uw mazouttank verwijderen of saneren, vraag gerust informatie of maak een afspraak.